Bezpieczeństwo.

Ten wyraz pojawia się na naszej stronie wiele razy i nie jest to przypadek. Podnoszenie ogromnych ładunków to wyzwanie, ale groźne dla zdrowia i życia mogą być nawet te najmniejsze ciężary. W tym celu twórcy norm, a w większości krajów Europy również twórcy prawa, przewidzieli obowiązek stałego monitorowania stanu używanych przez pracowników narzędzi. Niemal bez wyjątku obowiązek ten dotyczy wszystkich kategorii urządzeń do podnoszenia.

 

 

Czym jest NDT?

NDT, czyli Non-Destructive Tests, to szeroka grupa technik analitycznych stosowanych w przemyśle naukowym i technologicznym do oceny właściwości materiału, elementu lub układu bez powodowania uszkodzeń.

Pojęcia takie jak badanie nieniszczące (NDE), czy kontrola nieniszcząca (NDI) są również powszechnie używane w celu opisania tej technologii.

Ponieważ NDT nie zmienia na stałe badanego artykułu, jest to bardzo cenna technika, która może zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i czas w ocenie produktu, rozwiązywaniu problemów i badaniach.

Do najczęściej stosowanych metod badań nieniszczących należą badania magnetyczno-proszkowe oraz wizualne

NDT jest powszechnie stosowane w przemyśle, inżynierii, elektrotechnice, medycynie a nawet sztuce.

CertMax+
BADANIA VT
Badania MT
Kompetencje

NDT Certex Polska

Prowadzimy badania nieniszczące w oparciu o metodę VT (badania wizualne) oraz MT (badania magnetyczno-proszkowe). Zapisy inspektorów zawsze znajdują odzwierciedlenie w postaci protokołów. Zachęcamy wykorzystania przewagi, jaką daje uczestnictwo w programie CertMax+

Wszyscy nasi inspektorzy posiadają odpowiednie kompetencje, doświadczenie oraz certyfikację w stopniu drugim (wg PN-EN ISO 9712).