Powierzając wykonanie przeglądu, serwisu lub badań szczegółowych naszym pracownikom, mają Państwo pewność, że ich kultura techniczna, umiejętności i doświadczenie gwarantują, że Wasza własność pozostaje tym czasie w dobrych rękach.

Certex Polska zapewnia, że każdy z pracowników zaangażowany w czynności serwisowe lub badania, w tym badania NDT, posiada odpowiednie kompetencje, potwierzone przede wszystkim przez 

certyfikację

Inspektor NDT powinien posiadać ważny certyfikat.  Stanowczo odradzamy korzystanie z usług firm, których pracownicy nie posiadają właściwych uprawnień. Może to skutkować nieuznaniem ważności takich badań!