Konstrukcja: Zawiesie linowe układane wykonana z ocynkowanej liny bez widocznych połączeń.

UWAGA! Obszar zaznaczony na czerwono nie może podlegać obciążaniu pod żadnym pozorem.

 

  • Dodatkowa informacja: Aby uniknąć zmniejszenia WLL liny, Certex zaleca aby zawiesie nie było podwieszane na elemencie o średnicy mniejszej niż sześciokrotność średnicy liny. Jeśli potrzebne jest użycie szakli, sugerujemy wybranie możliwie najbardziej szerokich.
Proszę wskazać wiersz w poniższej tabeli, i kliknąć przycisk "Dodaj", aby uwzględnić ten produkt w zapytaniu
DOR
ton
1,9
3
4,3
5,8
9,1
14,2
20,5
28
36
46
57
76
93
112
134
159