Konstrukcja: Zawiesie linowe układane wykonana z ocynkowanej liny bez widocznych połączeń.

UWAGA! Obszar zaznaczony na czerwono nie może podlegać obciążaniu pod żadnym pozorem.

 

  • Dodatkowa informacja: Aby uniknąć zmniejszenia WLL liny, Certex zaleca aby zawiesie nie było podwieszane na elemencie o średnicy mniejszej niż sześciokrotność średnicy liny. Jeśli potrzebne jest użycie szakli, sugerujemy wybranie możliwie najbardziej szerokich.
Proszę wskazać wiersz w poniższej tabeli, i kliknąć przycisk "Dodaj", aby uwzględnić ten produkt w zapytaniu
DOR
[T]
Core Wire tensile strength N/mm² Input rope Ø
mm
Working load limit (WLL) in tons for steel wire rope with fibre core alt steel core Choked lift Working load limit (WLL) in tons for steel wire rope with fibre core alt steel core Basket lift 0° Working load limit (WLL) in tons for steel wire rope with fibre core alt steel core Basket lift 0°-45° Working load limit (WLL) in tons for steel wire rope with fibre core alt steel core Basket lift 45°-60°
1,9 Fibre core 1 770 4 1,5 3,8 2,7 1,9
3 Fibre core 1 770 5 2,4 6,0 4,2 3,0
4,3 Fibre core 1 770 6 3,4 8,6 6,0 4,3
5,8 Fibre core 1 770 7 4,6 11,6 8,1 5,8
9,1 Fibre core 1 960 8 7,3 18,2 12,7 9,1
14,2 Fibre core 1 960 10 11,4 28 19,9 14,2
20,5 Fibre core 1 960 12 16,4 41 28,7 20,5
28 Fibre core 1 960 14 22,3 55,8 39,2 28
36 Fibre core 1 960 16 29 73 50,4 36
46 Fibre core 1 960 18 37 92 64,4 46
57 Steel core 1 960 20 45,5 114 79,8 57
76 Steel core 1 960 22 61 152 106 76
93 Steel core 1 960 24 74,5 186 130 93
112 Steel core 1 960 26 90 224 156 112
134 Steel core 1 960 28 107 268 188 134
159 Steel core 1 960 30 127 318 223 159