Red Rooster
Nietstety, ten produkt nie może być dodany w trybie zapytania "online", prosimy o kontakt bezpośredni
Art no
Type
WLL Ton
Lifting speed with load m/min
Lifting speed without load m/min
Lowering speed with load m/min
Air consumption lifting
Air consumption lowering
Wight with 3m HOL
Chain falls
16.23TCR-250ME
TCR-250ME
0.276
8.0
19.0
16.0
11.7
13.0
11.0
1 (Chain)
Type
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
TCR-250-ME
286
174
112
837
15
194
102
92
184
123
61
152
74
78
36