Zawsze należy upewnić się, że sprzęt jest bezpieczny i zgodny z przepisami i regulacjami.

Jako organizacja musisz być w stanie polegać na bezpiecznym sprzęcie, który spełnia odpowiednie normy, wymagania jakościowe oraz przepisy i regulacje. Niezależnie od tego, czy używasz zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, lin stalowych, sprzętu do podnoszenia i podnoszenia, czy produktów do zabezpieczania ładunków. Dzięki Ropetex i Powertex nie musisz się o to martwić.

Produkty Ropetex i Powertex to bezpieczny wybór do codziennego użytku w ogólnych zastosowaniach przemysłowych. Każdy produkt jest również zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w tym dyrektywą maszynową i odpowiednimi normami EN.

➕ Szczegółowe specyfikacje produktu

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, idziemy o krok dalej. Nasze produkty są wytwarzane dokładnie według naszych szczegółowych specyfikacji. Często wykraczają one poza wymagania określone przez normy (EN). Każdy aspekt produktu jest dokładnie przemyślany, od szczegółowych opisów technicznych po oznakowanie i instrukcje pakowania.

➕ Bezpośrednia współpraca z producentami

W jaki sposób zapewniamy, że wszystkie produkty są zawsze bezpieczne i zgodne z przepisami? Współpracujemy bezpośrednio ze starannie wybranymi producentami. Są oni wybierani po szczegółowym sprawdzeniu przez nasz lokalny zespół audytowy. Podczas takiej kontroli zapewniamy między innymi:

 • wysoki poziom specjalizacji w wytwarzaniu produktu
 • jakość procesu produkcyjnego
 • jakość i źródło użytych surowców
 • czy producent aktywnie współpracuje z systemami kontroli jakości i je stosuje
 • czy producent dokładnie i zgodnie z normami testuje produkty po ich wyprodukowaniu

➕ Okresowe audyty jakości

Po badaniach przesiewowych przeprowadzane są również regularne audyty jakości. Zajmuje się tym nasz lokalny zespół audytowy. Zespół ten składa się z lokalnych specjalistów posiadających rozległą wiedzę na temat, między innymi, (europejskich) standardów oraz przepisów ustawowych i wykonawczych.

Co sprawdzamy?

Podczas audytu jakości zespół sprawdza producenta między innymi pod kątem następujących punktów:

 • Kompetencje (w zakresie wytwarzania produktu)
 • Kontrola dokumentów, standaryzacja ISO i inne wymagane certyfikaty
 • Praca zgodnie z ustalonymi procedurami ISO
 • Jaki surowiec jest używany do produkcji? Skąd pochodzi?
 • Identyfikowalność od produktu końcowego do półproduktu i/lub surowca
 • Szczegóły techniczne w procesie produkcji: czy produkt jest wytwarzany prawidłowo?
 • Stan maszyn: czy wszystkie maszyny są sprawne, jaki rodzaj konserwacji jest przeprowadzany i czy kalibracje są przeprowadzane terminowo?
 • Dostępny sprzęt testowy i standardowe testy
 • Wyposażenie wewnętrznego laboratorium testowego, w tym kontrola maszyn i metody testowania
 • Opis procesów i ich zgodność z praktyką

Po audycie tworzymy szczegółowy plan działań następczych i monitorujemy postępy w zakresie uzgodnionych działań. Nasze marki, Ropetex i Powertex, zapewniają bezpieczny sprzęt.

Skontaktuj się z nami

Chcesz czerpać korzyści z używania produktów Ropetex i/lub Powertex? Skontaktuj się z sprzedawcą!