Czym jest NDT?

NDT, czyli Non-Destructive Tests, to szeroka grupa technik analitycznych stosowanych w przemyśle naukowym i technologicznym do oceny właściwości materiału, elementu lub układu bez powodowania uszkodzeń. Pojęcia takie jak badanie nieniszczące (NDE), czy kontrola nieniszcząca (NDI) są również powszechnie używane w celu opisania tej technologii. Ponieważ NDT nie zmienia na stałe badanego artykułu, jest to bardzo cenna technika, która może zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i czas w ocenie produktu, rozwiązywaniu problemów i badaniach. Do najczęściej stosowanych metod badań nieniszczących należą badania magnetyczno-proszkowe oraz wizualne NDT jest powszechnie stosowane w przemyśle, inżynierii, elektrotechnice, medycynie a nawet sztuce.

 

Czym jest metoda VT?

Użytkownicy sprzętu do podnoszenia takiego jak zawiesia czy chwytaki, zobligowani są do dokonania doraźnych oględzin przed każdym użyciem. Ustawodawcy i twórcy norm narzucają również obowiązek przeprowadzenia badań szczegółowych nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Istotną częścią tego obowiązku jest zapis, że badań tych dokonują osoby kompetentne. Interpretacja słowa „kompetentne” należy rozpatrywać w kontekście norm, z jakimi mamy do czynienia. Błędnym wnioskiem jest założenie, że „kompetencje” będą wystarczające, jeśli w ramach firmy wyznaczymy osobę, którą cechuje „wystarczające” doświadczenie.

Należy bowiem pamiętać, że: 

  • Doświadczenie w pracy ze sprzętem podnoszącym może zawężać perspektywę badawczą
  • Ocena może być i najczęściej jest subiektywna
  • Osoba z zewnątrz wnosi świeże spojrzenie

Jeśli punktem odniesienia są normy EN, EN ISO, to również w grupie tych norm należy odnieść się do normy, która określa „kompetencje”. Aktualnie jest tylko jedna taka norma, PN-EN ISO 9712, i tylko wg tej normy wolno rozpatrywać znaczenie słowa „osoba kompetentna”. W dużym uproszczeniu, będzie to inspektor badań nieniszczących w stopniu co najmniej drugim – jego wiedza i doświadczenie jest poparte dodatkowym szkoleniem i niezależnym egzaminem.

Image

Badania wizualne (VT) są najpowszechniejszą formą szczegółowych badań nieniszczących

W działaniach inżynieryjnych inspekcja obejmuje pomiary, testy i wskaźniki zastosowane do określonych cech obiektu lub czynności. Wyniki są zwykle porównywane z określonymi wymaganiami i standardami określania, czy dany element lub działanie jest zgodne z tymi celami, często z zastosowaniem standardowej procedury inspekcji zapewniającej spójne sprawdzanie.

Po przeprowadzeniu badań typu VT zalecamy naszym klientom rozszerzenie zakresu o badania MT

Gorąco polecamy uczestnictwo w programie CertMax+

Czym jest metoda MT?

Badania magnetyczno-proszkowe (badania MT) należące do grupy badań nieniszczących, które jest przeprowadzane na materiałach ferromagnetycznych i jest szeroko wykorzystywane w przemyśle. Badania magnetyczno-proszkowe nadają się do badania odlewów, odkuwek, złączy spawanych oraz wszędzie tam gdzie zależy nam na zweryfikowaniu badanej powierzchni lub tego, co zalega bezpośrednio pod nią. W przypadku badania sprzętu podnośnego, świetnie sprawdza się do ujawniania mikropęknięć ogniw łańcuchów, gardzieli haków, spawów w trawersach, szakli i wielu innych. Dzięki temu badaniu można wycofać uszkodzone elementy, zanim spowodują szkody w wyniku np. pęknięcia podczas operacji podnoszenia.

Metoda MT może być stosowana w dobrych warunkach oświetleniowych oraz w przypadlu niedostatecznego oświetlenia, wówczas stosujemy dodatkowe oświetlenie UV z wykorzystaniem materialów kontrastowych w tym widmie światła. Polecamy tę metodę nie tylko jako uzupełniającą względem VT. W przypadku haków suwnic powinna ona być stosowana jako metoda równorzędnego wyboru. Stosujemy również specjalistyczne narzędzia, które pomagają nam efektywnie badać np. łańcuchy.

Sprawdź również CertMax+