Holmatro

Urządzenia i systemy hydrauliczne Holmatro są stosowane w operacjach ratowniczych, przemysłowych i działaniach specjalnych na całym świecie. Tego typu zastosowania wymagają narzędzi niezawodnych w każdych okolicznościach. Aby użytkownicy Holmatro mogli realizować swoje specjalistyczne zadania, firma stara się być najlepszym w swojej klasie liderem na rynku branżowym, wdrażając rozwiązanie, które zmieniają branżę.

Opanowanie mocy leży u podstaw wizji Holmatro. Wspólną cechą wszystkich produktów jest fakt, że tylko kontrolowana moc może być efektywnie wykorzystana. Narzędzia Holmatro pozwalają użytkownikom na praktyczne, kontrolowane i bezpieczne wykorzystanie dużych sił hydraulicznych, nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach.

 

Warianty

Informacja o wariantach

Filtry

pokaż więcej filtrów

Select the variant of your choice. Add it in the cart for purchase or request quotation.