Dopuszczalne obciążenia robocze zawiesi linowych wykonanych z wykonane z lin przeciwzwitych przeznaczenia dla BS EN 12385-4 powinny być zgodne z BS EN 13414-1: 2003. Należy zwrócić uwagę że obciążenia robocze wykazane są na bazie założenia że miękkie-pętle zawiesi jednocięgnowych są używane w punktach nośnych nie mniejszych niż dwukrotność normalnej średnicy liny. Wszystkie zawiesia linowe muszą być zwyczajnie ułożone.

Bezpieczne obciążenie robocze będzie zazwyczaj wynosiło równowartość dopuszczalnego obciążenia roboczego, ale w niektórych okolicznościach, wartość ta może być mniejsza: np. w przypadku gdy zawiesie jest użyte w obwiązaniu SWL=WLL x 0,8.

BS EN 13414-1 odnosi się tylko do zawiesi złożonych z cięgien o tej samej dokładnej długości nominalnej, średnicy, konstrukcji oraz klasy wytrzymałości na rozciąganie. Kiedy zawiesia złożone są z cięgien o różnej długości należy zastosować się do wymogów BS EN 13414-1. Należy podkreślić, że taka walidacja wymaga specjalnego rozpatrzenia przez wykwalifikowanego specjalistę.

Uwaga

We wszystkich przypadkach w których użyte są haki bądź szakle, WLL tychże haków oraz szakli nie może być mniejsze niż cięgna do którego połączone są owe elementy.

Zalecenia bezpieczeństwa

Używając zawiesi wielo-cięgnowych pamiętaj że zwiększając kąt pomiędzy cięgnami, zwiększy się obciążenie na każdym cięgnie. Przed użyciem, sprawdź każde zawiesie i odrzuć te które posiadają defekty. Zawiesia które nie są zdatne do użytku powinny zostać zniszczone poprzez przecinanie - nie wyrzucaj zawiesi na śmietnik. Zaczepianie haka o własne cięgno nie jest wskazane. Na obciążenia robocze bezpośrednia wpływa metoda ich użytkowania. Sprawdź czy hak dźwigowy jest ustawiony bezpośrednio nad ładunkiem w celu uniknięcia kołysania się ładunku po jego podniesieniu. Poprawne sygnały zgodnie z znanym kodem, powinny być sygnalizowane operatorowi dźwigu. Wspomniane sygnały powinny być wydawane wyłącznie przez osobę odpowiedzialną za podnoszenie.

Przechowuj zawiesia linowe z dala od miejsca spawania bądź cięcia płomieniowego. Prawo nakazuje aby każde sprzęty podnoszące były sprawdzane przez wykwalifikowany personel w regularnych interwałach czasowych. Odnosi się to również do zawiesi linowych.

Certex może wyprodukować zawiesia do DNV 2-7.1 w swoim zatwierdzonym obiekcie produkcyjnym w Montrose.

Proszę wskazać wiersz w poniższej tabeli, i kliknąć przycisk "Dodaj", aby uwzględnić ten produkt w zapytaniu
Średnica [mm] One Leg Sling 0° Fibre Core One Leg Sling 0° Steel Core Two Leg Sling 0° - 45° Fibre Core Two Leg Sling 0° - 45° Steel Core Two Leg Sling >45° - 60° Fibre Core Two Leg Sling >45° - 60° Steel Core Three and Four Leg Sling 0° - 45° Fibre Core Three and Four Leg Sling 0° - 45° Steel Core Three and Four Leg Sling >45° - 60° Fibre Core Three and Four Leg Sling >45° - 60° Steel Core Endless Sling - Choke Hitch 0° Fibre Core Endless Sling - Choke Hitch 0° Steel Core Tensile Strength (N/mm²)
8 0,76 0,82 1,06 1,15 0,76 0,82 1,6 1,72 1,14 1,23 1,22 1,31 1 960
9 0,96 1,04 1,35 1,45 0,96 1,04 2,02 2,18 1,44 1,56 1,54 1,66 1 960
10 1,19 1,28 1,66 1,79 1,19 1,28 2,49 2,69 1,78 1,92 1,9 2,05 1 960
11 1,44 1,55 2,01 2,17 1,44 1,55 3,02 3,25 2,16 2,32 2,3 2,48 1 960
12 1,71 1,84 2,39 2,57 1,71 1,84 3,59 3,85 2,56 2,75 2,73 2,94 1 960
13 2 2,17 2,8 3,03 2 2,17 4,2 4,55 3 3,25 3,2 3,47 1 960
14 2,33 2,51 3,26 3,52 2,33 2,51 4,9 5,28 3,5 3,77 3,73 4,02 1 960
16 3,05 3,29 4,27 4,6 3,05 3,29 6,4 6,9 4,57 4,93 4,88 5,26 1 960
18 3,85 4,15 5,4 5,81 3,85 4,15 8,09 8,71 5,78 6,22 6,17 6,64 1 960
20 4,75 5,12 6,66 7,17 4,75 5,12 9,98 10,75 7,13 7,68 7,61 8,19 1 960
22 5,75 6,2 8,04 8,69 5,75 6,2 12,06 13,03 8,62 9,31 9,19 9,93 1 960
24 6,85 7,38 9,58 10,33 6,85 7,38 14,38 15,5 10,27 11,07 10,95 11,81 1 960
26 8,02 8,66 11,23 12,13 8,02 8,66 16,84 18,19 12,03 13 12,83 13,86 1 960
28 9,31 10,04 13,03 14,06 9,31 10,04 19,54 21,08 13,96 15,06 14,89 16,06 1 960
32 12,15 13,12 17,01 18,37 12,15 13,12 25,52 27,56 18,23 19,69 19,44 21 1 960
36 15,38 16,59 21,53 23,23 15,38 16,59 32,3 34,84 23,07 24,89 24,61 26,55 1 960
40 19,09 20,56 26,72 28,78 19,09 20,56 40,09 43,17 28,63 30,84 30,54 32,89 1 770
44 22,94 24,78 32,12 34,69 22,94 24,78 48,18 52,04 34,42 37,17 36,71 39,65 1 770
48 27,35 29,55 38,29 41,37 27,35 29,55 57,43 62,06 41,02 44,33 43,76 47,28 1 770
52 32,12 34,69 44,97 48,57 32,12 34,69 67,45 72,85 48,18 52,04 51,39 55,51 1 770
56 37,26 40,2 52,16 56,28 37,26 40,2 78,25 84,41 55,89 60,3 59,62 64,32 1 770
60 42,77 46,07 59,87 64,5 42,77 46,07 89,81 96,75 64,15 69,11 68,43 73,71 1 770