Proszę wskazać wiersz w poniższej tabeli, i kliknąć przycisk "Dodaj", aby uwzględnić ten produkt w zapytaniu
Model Max. height
mm
min height mm
mm
Capacity
kN/t
A
mm
B
mm
C
mm
Waga
kg
W50 225 200 490.5 / 50 390 255 200 29
W80 340 275 784.8 / 80 570 345 275 64,5