Zabezpieczenie przed upadkiem Blocfor™ 1.8B ESD

Blocfor™ 1.8B ESD 150 kg jest automatycznym urządzeniem powstrzymującym spadanie, które łączy się z punktem kotwiczenia za pomocą końca taśmy wyposażonej w łącznik. Pozwala to na stosowanie go na tarasach. Rozpraszacz energii Blocfor™ 1.8B ESD 150 kg umieszczony jest z boku punktu za

Pokaż więcej

Index produktu:

Blocfor™ 1.8B ESD 150 kg jest automatycznym urządzeniem powstrzymującym spadanie, które łączy się z punktem kotwiczenia za pomocą końca taśmy wyposażonej w łącznik. Pozwala to na stosowanie go na tarasach. Rozpraszacz energii Blocfor™ 1.8B ESD 150 kg umieszczony jest z boku punktu zaczepienia uprzęży, a więc pomiędzy Blocforem a punktem zaczepienia na uprzęży użytkownika. Taśma (wyposażona w złącze M51) jest połączona z punktem kotwiczenia systemu blocfor na konstrukcji.

Blocfor™ 1.8B ESD 150 kg oferuje użytkownikowi wiele korzyści:

 • Lekkość i kompaktowość,
 • łatwy do przenoszenia i użytkowania,
 • Jego obudowa jest odporna na zużycie, uderzenia, ścieranie i starzenie się,
 • Łatwość montażu na różnych typach kotew dzięki złączu M51
 • Łatwy do podłączenia do uprzęży dzięki złączu M47 umieszczonemu po stronie nawojowej
 • Posiada elastyczny system rozwijania, bez niepożądanych blokad podczas użytkowania,
 • Obecność krętlika umożliwia łatwe zwijanie taśmy, która jest wolna od wszelkich skręceń,
 • Konstrukcja urządzenia blocfor™ 1.8B ESD 150 kg przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa użytkownika:

W przypadku upadku, urządzenie wyzwala się w odległości mniejszej niż 100 mm od upadku, co zmniejsza wysokość zatrzymania upadku,
rozpraszacz energii upadku (ESD 150kg) jest jednocześnie wskaźnikiem upadku, eliminującym ryzyko użycia urządzenia po upadku.
Samohamowny ogranicznik upadku blocfor™ 1,8B ESD 150 kg może być stosowany w pionie lub poziomie (na tarasach), przy promieniu krawędzi tarasu większym niż 0,5 mm.  

Główne cechy blocfor™ 1.8B ESD 150 kg to:

 • Długość użytkowa rozwinięcia: 1,80 m,
 • Poliamidowe osłony wzmocnione włóknami ABS,
 • Taśma aramidowa o szerokości 15 mm i długości 1,45 metra,
 • Rozpraszacz Systemu Extremity (ESD), odrywany pas umieszczony pomiędzy wyciągarką a łącznikiem M47, opatrzony etykietą identyfikującą urządzenie i działający jako wskaźnik upadku,
 • Łącznik M47 umieszczony na końcu rozpraszacza,
 • do połączenia z zaczepem uprzęży
 • Łącznik M51 umieszczony na taśmie wyciągarki.
 • do połączenia z zakotwieniem konstrukcyjnym
 • Urządzenie blocfor™ 1.8B ESD 150 kg należy umieścić tak, aby złącze M47 znajdowało się na użytkowniku, a złącze M51 na punkcie kotwiczenia konstrukcji.
 • Znakowanie: zgodnie z normą
 • standard: EN 360