Zawiesie linowe 2C WLS-264 Standard

Konstrukcja: Zawiesie linowe z ogniwem głównym, zakończone standardową pętlą na każdym cięgnie.

Po kliknięciu na przycisk "Pokaż tabelę" wyświetli się tabela z wszystkimi danymi technicznymi produktu.

Warianty

Informacja o wariantach

Filtry

pokaż więcej filtrów

Select the variant of your choice. Add it in the cart for purchase or request quotation.