Zawiesie linowe WLS-000

Konstrukcja: Prassowane bezkońcowe z 2 zaciskami.

  • Dodatkowa informacja: CERTEX zaleca, aby zawiesie nie było zginane na średnicy mniejszej niż 6-krotna średnica liny stalowej.

Po kliknięciu na przycisk "Pokaż tabelę" wyświetli się tabela z wszystkimi danymi technicznymi produktu.

Warianty

Informacja o wariantach

Filtry

pokaż więcej filtrów

Select the variant of your choice. Add it in the cart for purchase or request quotation.